Razpisana evropska nagrada za inovativne rešitve za spremljanje vodne infrastrukture

Petek, 05. Maj 2017

vodovod
(Foto: www.shutterstock.com)

Evropska komisija je predstavila novo nagrado v okviru programa Obzorje 2020 za spodbujanje inovativnih rešitev za spremljanje vodne infrastrukture (H2020-POWERWATERPRIZE-2017). Nagrada zajema razvoj brezžične tehnologije s samodejnim napajanjem za spremljanje stanja vodnih virov in infrastrukture v realnem času.  Na razpis se lahko prijavijo inovatorji, univerze, mala in srednje velika podjetja ali nevladne organizacije posamično ali skupaj. Na podlagi pozitivnega učinka predlogov, njihove zanesljivosti in inovativnosti bo komisija podelila nagrado, ki znaša dva milijona evra.

Z razpisom nagrade Evropska komisija pričakuje, da bodo vodovodna podjetja in lokalne skupnosti dobile tehnologijo za nadzor vode, sestavljeno iz mreže brezžičnih senzorjev, ki v realnem času posredujejo podatke v bazo. Tehnologija naj bi delovala z lasno proizvodnjo energije. Senzorji morajo zagotavljati najmanj podatke o dobavi in porabi vode v sistemih ter podatke o izgubah vode zaradi puščanja cevi. Vsak senzor mora biti opremljen z enoto, ki energijo zajema iz okolice, vključevati pa mora tudi enoto za shranjevanje in uravnavanje napetosti elektrike. Rešitev lahko temelji na enem ali inovativni kombinaciji več virov energije, kot so lahko svetloba, radijske frekvence elektromagnetnega sevanja in gibanje, kamor spada tudi tok tekočin.

Vir: Delo