Prednostne naloge novega okoljskega ministra

Petek, 19. Marec 2010

roko-zarnicNa vrh aktualnih tem, ki jim bo na začetku svojega mandata namenil največ pozornosti, je Roko Žarnić uvrstil vprašanje učinkovitosti delovanja svojega ministrstva. Ravnanje s komunalnimi odpadki je minister ocenil za pomembno temo, ki pa je po njegovem mnenju preveč poudarjena. Pozornost bi sam raje namenjal temam, kot so sanacija kakovosti zunanjega zraka ter občinski in državni prostorski načrti. Med pomembnejšimi temami svojega ministrstva je Žarnić izpostavil še upravljanje z vodami, kohezijske projekte, pri katerih je pozval k večji aktivnosti tistih, ki kandidirajo za sredstva, projekt Natura 2000, pri katerem se zavzema za objektivnost in življenjskost predpisov, dimnikarsko problematiko pa je označil kot "bolj ali manj strokovno marginalno zadevo".
Prav tako ministrstvo intenzivno dela na projektu tretje prometne osi, tik pred sprejetjem je zakon o Triglavskem narodnem parku. »Premikajo se tudi zadeve na področju podeljevanja dovoljenj IPPC,« je poudaril Žarnić in ponovil, da je bilo izdanih že 120 takih dovoljenj, 36 pa jih je v obdelavi. Minister je strogo opozoril tiste industrijske onesnaževalce, ki so po mnenju vlade najbolj problematični z vidika pridobivanja IPPC dovoljenja (Steklarna Rogaška, Steklarna Hrastnik, Nafta Petrochem, Acroni Jesenice, Cinkarna Celje, Metal Ravne ter Kemiplas).

Vir: STA