Napovedujemo poročilo iz okrogle mize

Četrtek, 11. Marec 2010

Revija EOL je pripravila okroglo mizo, na kateri so svoja mnenja o prihodnosti sheme za odpadno embalažo in o prihodnosti ločenega zbiranja odpatkov predstavili:
- Tatjana Bernik, Inšpektorat za okolje
- mag. Katja Buda, Ministrstvo za okolje in prostor
- dr. Lucija Soršak, Ministrstvo za okolje in prostor
- Matej Stražiščar, Odem Giz
- Ilija Kitič, Slopak
- Andrej Sotelšek, Slopak
- Rudi Horvat Saubermacher Slovenija
- Janko Kramžar, Snaga
- Janez Karo, Simbio
- Matej Resnik, Interseroh
- Brigita Šarc, Agencija RS za okolje
- Jure Fišer, Surovina
- Samo Jereb, Računsko sodišče
- Jerneja Vrabič, Inšpektorica Računskega sodišča

Predstavljamo vam tri izseke iz posnetka okrogle mize, poudarki okrogle mize bodo objavljeni v 49. številki revije EOL. Zapis okrogle mize, skupaj s posnetkom celotne okrogle mize, pa bo predstavljen na portalu Zelena Slovenija ob izidu revije.


Govori Janko Kramžar, Snaga


Govori Katja Buda, Ministrstvo za okolje in prostor, in Samo Jereb, Računsko sodišče.


Govorita Samo Jereb, Računsko sodišče, in Tatjana Bernik, Inšpektorat za okolje.