Znanstveni preboj na področju proizvodnje vodika iz vode

Torek, 09. Marec 2010

proizvodnja vodika iz vodeZnanstveni preboj na področju proizvodnje vodika iz vode
Sončna svetloba + voda = vodikov plin
Znanstveniki z University of East Anglia pod vodstvom dr. Thomasa Nanna poročajo o preboju v proizvodnji vodika iz vode s pomočjo energije sončne svetlobe. Sredi velikega hrupa o potencialu vodikove ekonomije, ki bi temeljila na zelo potencialnem in čistem sežiganju vodikovih atomov, temeljno vprašanja še vedno ostaja neodgovorjeno, in to je: ali je mogoče proizvajati večje količine vodika na energetsko učinkovit način? Tipične proizvodne metode vključujejo plinsko ekstrakcijo vodika iz drugih goriv, kot je metan, ali pa z uporabo elektrolize vode. Ampak z 20 do 40% učinkovitostjo tradicionalnih fotonapetostnih panelov, vodikove ekonomije ne more poganjati sončna energija. Ali pač?

Dejstvo je, da je proizvodnja H2 tako energetsko intenzivna, da nekateri vidijo vodik bolj kot »baterijo« kot pa kot gorivo. Nova dognanja na področju proizvodnje vodika s pomočjo sončne energije pa lahko prevesijo razmerje v prid tehnologiji vodikovih gorivnih celic. Thomas Nann in njegovi kolegi poročajo namreč o kar 60% učinkovitosti postopka, v katerem je vodik proizveden iz vode s pomočjo fotonov, ki udarjajo v posebno elektrodo, potopljeno v vodo. Sicer koncept voda + sonce = vodik ni nov, toda spreminjanje 60 % energije svetlobe v vodik je. Trik se skriva v nano-foto-katodah, ki jih uporablja Nannova skupina. Zlata elektroda, prevlečena z nano grozdi iz indijevega fosfida, absorbira fotone svetlobe. Nano grozdi nato posredujejo elektrone, ki jih osvobodi sončna energija v železo-žveplov kompleks, ki deluje kot posrednik med negativno nabiti elektroni in protoni vodika v okoliških molekulah vode. Rezultat je vodik v plinasti obliki. Naslednji korak je, da implementirajo postopek s cenejšimi materiali, elektroda je namreč prevlečena z zlatom. Znanstveniki poročajo, da ni nobenega posebnega razloga za uporabo zlata (ali platine) - razen, da so te plemenite kovine "slučajno ležale" v laboratoriju.
Vir: Treehugger