Četrtek, 31. Marec 2011

Naslovnica Upravljanje voda v Sloveniji

Vode so lahko strateška in konkurenčna prednost Slovenije – ali tako z njimi tudi gospodarimo? Nova strokovna publikacija Upravljanje voda v Sloveniji, ki jo je Fit media izdala v zbirki Zelena Slovenija, na informativen in analitičen način razkriva okoljske, zdravstvene, kmetijske in ekonomsko-energetske vidike upravljanja voda. Besedila je prispevalo 41 strokovnjakov.

Knjiga je razdeljena na tri glavna področja:
1. Voda – eden temeljnih strateških virov razvoja Slovenije
2. Izzivi pri uresničevanju okoljskih ciljev na področju voda v Sloveniji
3. Trajnostna raba vode in prostora – pot k učinkoviti vodovarstveni politiki v državi

Založba: Fit media d.o.o., ki je doslej v zbirki Zelena Slovenija izdala knjige IPPC v Sloveniji, OVE v Sloveniji in Odpadki v Sloveniji.
Obseg: 268 strani
Cena: zajema strošek distribucije, ki znaša za en izvod 16 eur + 20% DDV (knjiga je brezplačna).
V primeru večjega naročila nas kontaktirajte za ponudbo!

Del knjige lahko prelistate spodaj. Recenzijo knjige v časniku Delo si lahko preberete tukaj.

Knjigo lahko naročite preko spletne naročilnice ali na telefonski številki 03/ 42 66 700.

Kontakt za več informacij:
Irena Pilih, 03/ 42 66 700 ali irena.pilih@fitmedia.si
www.zelenaslovenija.si