Sreda, 05. Februar 2020


Posvet
Celovita prenova stavb


Kdaj: petek, 6. marec 2020
Kje: Jub d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani

celovita prenova stavb

Ko gradbeniki izročijo stavbo njihovim uporabnikom, lahko rečemo, da se »življenje« stavbe šele začne. Uporaba in zob časa pa vsako stavbo načneta, zato je potrebno, da zanjo skrbimo, jo ustrezno vzdržujemo in urejamo  in to upravniki še posebej dobro vedo. Ravnati s stavbo kot dober gospodar je njihovo prvo načelo po katerem delujejo.

S časom in z napredkom tehnologije starejše stavbe ne morejo več zadovoljevati zahtev uporabnikov, zato je potrebna temeljitejša prenova. In prav to je tema posveta, ki ga skupaj organizirata Slovensko združenje za trajnostno gradnjo in Zbornica za poslovanje z nepremičninami. Temeljita prenova obstoječih stavb v duhu izpolnjevanja zahtev trajnostnega ravnanja je ključen element izpolnjevanja okoljskih ciljev ter zagotavljanja zdravega bivanjskega udobja.

Na posvetu se bomo posvetili načrtovanju in izvajanju celostne obnove stavb po načelu trajnostne prenove, saj naj bi izvajali prenovo ne le z namenom ohranitve, ampak nadgraditve vrednosti same stavbe, kot tudi povečanja bivanjskega udobja. Prenove morajo slediti novi zakonodaji in prav zakonodaja na področju varstva pred požarom je uvedla veliko novosti, ki jih je potrebno vključiti tako v načrtovanju kot izvajanju.

Na posvetu bodo predstavljeni tudi primeri revitalizacije zelenih površin in njihovega preoblikovanja v skupne prostore, če teh ni na voljo, pa je možnost izkoristiti tudi strešne površine, jih ozeleniti in spremeniti v prostor za druženje. Najpogostejša težava za bolj celovito obnovo je pomanjkanje denarja, zato bo na posvetu predstavljen model, ideja, kako izvesti prenovo tako, da se bo »financirala sama«.

Pogosto po izvedeni sanaciji pozabimo, da je mogoče na osnovi novih lastnosti stavbe privarčevati na stroških rednega upravljanja in uporabe, zato je pomembno, da izvedemo tudi pregled vzdrževalnih in obratovalnih stroškov  in jih oblikujemo glede na nova izhodišča. Presenečeni bomo koliko lahko prihranimo. 

Odločitev za sanacijo pa lahko pospeši in olajša tudi dejstvo, da država namenja veliko sredstev za spodbujanje lastnikov stavb k njihovi celostni obnovi. Predstavljene bodo vse aktualne spodbude na tem področju, ki jih vodi in izvaja Eko sklad.

Poglejte si program srečanja, prijave so možne tukaj.

Vselimo se srečanja in konstruktivnega dialoga.

Vljudno vabljeni,

GBC Slovenija in GZS-ZPN