Ponedeljek, 27. Januar 2020


1. Zeleni zajtrk in posvetovanje deležnikov

Izpolnjevanje NEPNa in presek stanja strategij in akcijskih načrtov na področju prometa za prehod v manj fosilno družbo


30. januar 2020
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana

trajnostna_mobilnost

Ministrstvo za infrastrukturo (Direktorat za trajnostno mobilnost) s soorganizatorji – CER Center energetsko učinkovitih rešitev, SRIP ACS+ ter Zelena Slovenija, organizira posvet za seznanitev deležnikov z aktualnimi in bodočimi predpisi in predstavitev NEPNa za področje prometa. Na dogodku bodo deležniki predstavili tudi ukrepe za odpravo težav za deseminacijo dobrih praks za učinkovitejši razvoj trajnostne mobilnosti v Sloveniji.

NEPN bo postavil konkretne usmeritve za doseganje podnebno energetskih ciljev. Z namenom pregleda vpliva na področje prometa se bomo na posvetu seznanili z načrtom aktivnosti v 2020, trendi na področju trajnostne mobilnosti ter z vpetostjo v evropsko strategijo. Različni deležniki bodo predstavili ukrepe za hitrejši prehod na trajnostno mobilnost.

Namen dogodka je:
- seznanitev deležnikov z aktualnimi in bodočimi predpisi
- predstavitev NEPNa za področje prometa
- predstavitev ukrepov za odpravo težav za deseminacijo dobrih praks za učinkovitejši razvoj trajnostne mobilnosti v Sloveniji

Vabljeni:
predstavniki ministrstev, člani CER in SRIP ACS+, predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva, nevladnih organizacij, ki lahko konstruktivno pripomorejo k uspešnemu razvoju trajnostne mobilnosti in doseganju ciljev EU.

PROGRAM

8.30 - 9.00     Registracija

9.00 - 10.40

Načrt aktivnosti 2020 na področju trajnostne mobilnosti – vpetost v evropsko strategijo
Darko Trajanov, direktor Direktorata za trajnostno mobilnost, Ministrstvo za infrastrukturo

Predstavitev NEPN za področje prometa
Mag. Gregor Pretnar, Vodja oddelka Prometno inženirstvo in akustika,
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

Scenarij mora biti izvedljiv za potrošnika, sicer je nerealen
Dr. Marta Svoljšak Jerman, vodja sekcije trajnostna mobilnost CER, Petrol d.d.

Izzivi in trendi razvoja trajnostne mobilnosti
Prof. Dr. Tomaž Katrašnik, Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

Izzivi in priložnosti, ki jih prinaša tranzicija mobilnosti za slovensko industrijo
Tanja Mohorič, direktorica SRIP ACS+

10.40 - 12.00

Ukrepi za odpravo težav za deseminacijo dobrih praks za učinkovitejši razvoj trajnostne mobilnosti v Sloveniji
Predstavitve deležnikov, ki lahko uresničijo prehod v trajnostno mobilnost / POZIV DELEŽNIKOM ZA PRESTAVITVE
- Predstavitev projekta (IDACS) v okviru centraliziranega programa EU - Instrument za povezovanje Evrope (IPE) oziroma Connecting Europe Facility (CEF) / Vesna Uršič Krulej / Direktorat za trajnostno mobilnost / Ministrstvo za infrastrukturo
- Prilagoditev pogojev za elektrifikacijo javnega potniškega prometa s poudarkom na električnih avtobusih in ustreznih polnilnih postaj / Simon Čretnik / Siemens d.o.o.

12.00 - 12.45

Okrogla miza z razpravo
Izpolnjevanje NEPNa in potrebni ukrepi za učinkovitejši razvoj trajnostne mobilnosti v Sloveniji

Sodelujejo:
Milena Radež Černilogar, Direktorata za trajnostno mobilnost, Ministrstvo za infrastrukturo
Prof. Dr. Tomaž Katrašnik, Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Mag. Urban Odar, GIZ DZP (TBD)
Mag. Slavko Ažman, predstavnik sekcije mobilnost CER

12.45 - 13.30       Mreženje


Dogodek bo potekal v slovenskem jeziku.
Dogodek bo povezovala Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER.
Okroglo mizo in diskusijo bo vodil Jože Volfand, glavni urednik revije EOL.

Udeležba na dogodku je brezplačna, obvezna je predhodna prijava do zapolnitve mest. Prijavite se lahko na tej povezavi.

Soorganizatorji:
soorganizatorji_ZZ1_2020