Sreda, 22. Januar 2020


V pripravi priročnik

Prehod v trajnostno gradnjo in življenjski cikel stavbe

trajnostna_gradnja

Uredniški odbor za pripravo priročnika Prehod v trajnostno gradnjo in življenjski cikel stavbe se bo sestal v Ljubljani v sredo, 29. januarja 2020, ob 12. uri na GZS (prvo nadstropje, steklenjak). V uredniškem odboru sodelujejo:

CBD, dr. Bruno Dujič
CER, Ana Struna Bregar
Eko Sklad, j.s., mag. Silvija Kovič
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM, dr. Andrej Tibaut
Fakulteta za arhitekturo UL, dr. Martina Zbašnik Senegačnik
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL, prof. dr. Matjaž Mikoš
Fit media d.o.o., Urška Košenina
Fit media d.o.o., Jože Volfand
Gartner arhitekti d.o.o., Jernej Gartner
GEN-I, Tomaž Oštir
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., dr. Miha Praznik
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., mag. Miha Tomšič
Institut Jožef Stefan, Gašper Stegnar
JUB Akademija in Slovensko združenje za trajnostno gradnjo, dr. Iztok Kamenski
Lumar d.o.o., Boštjan Kralj
MGRT, Damjan Hočevar
Ministrstvo za infrastrukturo, Tina Žumer
Ministrstvo za okolje in prostor, dr. Miran Pirnat
Ministrstvo za okolje in prostor, Leni Pernar
Nacionalni inštitut za javno zdravje, dr. Simona Perčič
Slovenski gradbeni grozd, mag. Vladimir Gumilar
Slovensko združenje za energetiko, prof. dr. Alojz Poredoš
SRIP Krožno gospodarstvo, dr. Dragica Marinič
SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, mag. Matej Gajzer
Stanovanjski sklad RS, Sanja Burnazović
Urbanistični inštitut RS, Luka Mladenovič
Zavod za gradbeništvo, dr. Ana Mladenovič
Zavod za gradbeništvo, Friderik Knez
Zavod za gradbeništvo, dr. Sabina Jordan
Združenje lesne in pohištvene industrije, Igor Milavec
Siemens d.o.o., mag. Igor Kulašić
Velux Slovenija d.o.o., Neža Močnik

Uredniški odbor bo na seji dogovoril vsebinsko zasnovo priročnika, razpravljal o nosilnih uvodnih temah in sprejel osnovno strukturo (tematska poglavja) priročnika. K sodelovanju v uredniškem odboru so bile povabljene predstavnice, predstavniki vrednostne verige pri trajnostni gradnji. V vsebini priročnika bodo upoštevani cilji osveženega NEPN s predlogi in priporočili okoljskega poročila, Podnebno ogledalo, nova Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 in drugi aktualni dokumenti, ki zahtevajo premik k trajnostni gradnji.