Torek, 14. Maj 2019


Implementacija trajnostnih kriterijev v proces BIM (Building Information Modelling)

Content_pages_CCAC_partnership

Vrsta programa: Predavanje z okroglo mizo

Vsebina:  Nabor predavanj različnih strokovnjakov na svojih področjih obravnava tematiko povezovanja trajnostnih parametrov s procesi projektiranja na način BIM (Building Information Modelling = slo. )

Datum izvedbe: 28. 5. 2019, od 9. ure do 13. ure, v prostorih Xella Porobeton si d.o.o., Loke pri Zagorju 64, Kisovec

Predavatelji:
Andreas Radischewski
dr. Robert Klinc, u.d.i.g.
Gorazd Rajh
Boštjan Štravs
Domen Ivanšek, u.d.i.g.
Gianmarco Ćurčić Baldini, arhitekt

Predavanja:

1. Digitalization & BIM, Andreas Radischewski, Xella
(Učinkovitost projektiranja in gradnje z uporabo BIM-a in Xellinih digitalnih rešitev za doseganje trajnostnih rezultatov ter optimizacije procesov izgradnje.)

2. BIM v Sloveniji - kje smo in kam gremo, dr. Robert Klinc, u.d.i.g., Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani
(Pregled trenutnega stanja BIM-a v Sloveniji in predstavitev študije uporabe BIM-a na večjem logističnem centru.

3. Prednosti hitre ocene energijskih potreb stavbe na podlagi BIM modela, Gorazd Rajh, Pilon

4. Načela trajnosti v BIM-u,  Boštjan Štravs, JUB

5. BIM projektiranje in gradnja – primer trajnostno certificirane stavbe, Domen Ivanšek, u.d.i.g., Knauf Insulation

6. BIM Energetska simulacija Wienerberger e4 hiše z orodjem Allplan, arhitekt Gianmarco Ćurčić Baldini

Stroka se razvija v smeri projektiranja z BIM orodji, saj to omogoča hitrejšo izdelavo projektov in bolj učinkovito vodenje projektov, kar na koncu pomeni skrajšan čas gradnje in manjše stroške za investitorja, obenem pa tudi veliko natančnejše projekte z manjšimi možnostmi napak ter kvalitetnejši nadzor nad potekom gradnje.

Prikazati želimo načine uporabe projektiranja z BIM orodji v praksi in rezultate, ki so bili s tem doseženi. Dodatna dodana vrednost BIM procesa je lahko tudi večja trajnostnost projektov in zvedenih gradenj na podlagi uporabe BIM orodij.

80 % odločitev, ki močno vplivajo na energetski odtis stavbe je sprejetih v zelo zgodnji fazi projektiranja. Danes, ko arhitekti začenjajo uporabljati BIM orodja že v začetni fazi procesa projektiranja, je pomembno, da  imajo na voljo orodja, s katerimi lahko takoj hitro ocenijo energijsko učinkovitost stavbe, ki jo šele začenjajo projektirati.

Več informacij na tej povezavi.