Četrtek, 17. Januar 2019


Na Šolskem centru Celje, Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja, bo v torek, 22. 1. 2019, med 9.15 in 12.15 uro potekalo strokovno srečanje okoljevarstvenih šol Slovenije. Tema letošnjega srečanja je Gospodarjenje s prostorom in kakovost tal.

Program srečanja:

  • Zakaj upoštevati tla, dr. Borut Vrščaj, Kmetijski inštitut Slovenije
  • Kaj skriva zemlja pod površjem in kako upravljamo s podzemnimi viri, dr. Miloš Bavec, Geološki zavod Slovenije
  • Sistem urejanja prostora v Sloveniji, Ana Vidmar, Ministrstvo za okolje in prostor
  • Reciklirani gradbeni odpadki - vir surovin za gradbeništvo, dr. Ana Mladenovič, Zavod za gradbeništvo
  • Vloga naravovarstvenega nadzora pri HE Brežice, Nuša Vanič, Savaprojekt, d.d., Krško
  • Razvoj podeželja in zaposlitvene možnosti mladih, moderiran pogovor - sodelujeta Leon Ravnikar, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in Doris Letina, Zveza slovenske podeželske mladine


Povzetki s srečanja bodo predstavljeni v reviji EOL 136-137 (februar 2019).