Petek, 12. Oktober 2018

banner_GBC_574_x_157_09.2018

Program z vabljenimi gosti

8.30 - 9.00 Registracija

9.00 - 9.15
Uvodni pozdravi:
• mag. Iztok Kamenski, predsednik GBC Slovenija
• Saša Galonja, Ministrstvo za okolje in prostor
• mag. Jože Dimnik, Direktorat za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo

9.15 - 10.00
Vabljena predavanja:
• mag. Iztok Kamenski, Slovensko združenje za trajnostno gradnjo: Trajnostna gradnja – edina pot v prihodnost! In kako k temu prispeva evropski projekt LEVELs
• dr. Sabina Jordan, Zavod za gradbeništvo: Zakaj 'LCA'?
• dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni zavod ZRMK: Trajnostna skoraj nič-energijska prenov stavb in pomen LCC
• Predstavnik Eko sklada: Finančne spodbude ukrepom učinkovite rabe energije in projektom obnovljivih virov energije

10.00 - 10.25 Odmor

10.25 - 11.00
Vabljena predavanja:
• Luka Komazec, Resalta: Energetske sanacije javnih in zasebnih stavb – primeri dobre prakse
• dr. Dejan Paravan, GEN-I: O današnji rabi energije v stavbah in jutrišnji energetski samozadostnosti
• Igor Kulašič, Siemens Slovenija: Povezljivost tehnologij – ključ do energetske učinkovitosti

11.00 - 12.00
Sklepno omizje: Trajnostna gradnja – edina pot v prihodnost! Stavbe & Energija (moderatorka: Alenka Žumbar Klopčič, Montel Energetika.NET)
• mag. Jože Dimnik, Direktorat za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo
• Tanja Mencin, Ministrstvo za okolje in prostor
• Mag. Blaža Pospiš Perpar, Petrol
• Anton Pogačnik, Lokalna energetska agencija Gorenjska (LEAG)
• Boštjan Krajnc, Zavod energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Kssena)
• Igor Kulašič, Siemens Slovenija: Stavbe & energija
• Alenka Loose, Mestna občina Ljubljana

12.00 Zaključek s pogostitvijo

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.