Sreda, 22. November 2017

CityWalk_Ptuj_simpozij_slo


Spoštovani,

Znanstveno–raziskovalno središče Bistra Ptuj in partnerji projekta CityWalk vas vabimo, da se udeležite SIMPOZIJA - “Steps towards liveable cities”, ki bo v torek, 28. novembra 2017, od 9.30 – 15.15 v Dominikanskem samostanu, Kongresno-kulturnem središču Ptuj.

Project CityWalk (http://www.bistra.si/course/citywalk/) – Za energetsko odgovorne prostore: vzpostavitev mest za pešačenje v Podonavski regiji - pomaga mestom v Podonavski regiji, da bodo zmanjšala emisije in hrup ter postala varnejši prostori za življenje, s pomočjo okrepljene vloge trajnostnih oblik mobilnosti, posebej aktivnih oblik transporta – pešačenje in kolesarjenje. Projekt naslavlja tudi izziv celostnega pristopa – izboljšanje urbane mobilnosti preko učinkovitega kombiniranja različnih načinov transporta. Mestom pomagamo identificirati ovire ter razviti in implementirati načrte za reševanje teh izzivov.

Na simpoziju bomo obravnavali ovire trajnostnih oblik mobilnosti v mestih. Na dveh različnih okroglih mizah bodo tematski strokovnjaki s področja urbanega načrtovanja iskali odgovore in predloge povezane z vprašanji trajnostnega urbanega načrtovanja in oblikovanja mest, vpliva prometa na okolje, infrastrukture za pešce, ozaveščanja in strategij / predpisov. Počaščeni smo, da se bo dogodka kot osrednji govornik udeležil g. Jim Walker, ustanovitelj fundacije Walk21 namenjene podpori in spodbujanju pešačenja v mestih.

Prosimo, da se na dogodek prijavite preko spletnega obrazca do 24. novembra 2017. Dogodek bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku.

Veselimo se srečanja z vami,

ZRS Bistra Ptuj in partnerji projekta CityWalk

Project co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA)