Petek, 05. December 2014Univerza v Mariboru v okviru projekta ChemLog T&T organizira nacionalni forum
na temo

»Prihodnost sledenja nevarnega blaga – načrti, projekti in priporočila«

Forum bo potekal v sredo 10. 12. 2014 od 9:30 — 14:00 ure v Ljubljani v prostorih GZS na Dimičevi 13 (dvorana G)
 

Na petem, zadnjem nacionalnem forumu v okviru projekta ChemLog T&T bomo tokrat govorili o prihodnosti sledenja NB v smislu nacionalnih in vseevropskih načrtov ter smernic, ki so v pripravi. Namen zadnjega foruma je zbrati priporočila vseh akterjev vključenih v sledenje NB: pošiljatelji, operaterji prevoza, prevozniki in ponudniki sledenja na eni ter javnimi organi in intervencijskimi enotami na drugi strani.

V razpravi se bomo osredotočili na:

  • Predlog integracije sistemov sledenja - predlog informacijskega sistema UNECE za ukrepanje v izrednih dogodkih.
  • Rezultate/tematiko projekta ChemLog T&T in sorodnih projektov s področja sledenja NB.
  • Nacionalne projekte v načrtu/izvajanju s področja sledenja NB.
  • Trenutno zakonodajo prevoza NB ter mednarodne iniciative in morebitne spremembe le-te v prihodnosti glede na predloge UNECE, OTIF, OSJD itd.
  • Predloge za vseevropsko standardizirano informacijsko arhitekturo sledenja NB ter tehnične karakteristike sledilnih naprav.


V okviru foruma bodo potekale krajše predstavitve na zgoraj omenjene teme ter diskusija. Prosimo vas, da nam vašo udeležbo sporočite do torka 09. 12. 2014 do 11:00 ure na elektronski naslov: marija.lesjak@um.si

Udeležba in pogostitev sta za prijavljene udeležence brezplačni. Vabljeni vsi, ki vas omenjena tematika zanima.

Urnik foruma

logo_ChemLogTT-obr

logo_central_europe   logo_Nalozba-v-vaso-prihodnost-obr