Sreda, 14. November 2012

Novinarska konferenca o izidu monografske strokovne študije Zrak v Sloveniji je bila v torek, 13. novembra 2012, v prostorih Fit medie v Celju. Na okrogli mizi so s strani avtorjev sodelovali mag. Adrijana Viler Kovačič (ARSO), mag. Urban Odar (GIZ DZP) in mag. Benjamin Lukan (Zavod za zdravstveno varstvo Maribor). Od članov uredniškega odbora sta vodila novinarsko konferenco urednika dr. Darja Majkovič  in Jože Volfand.

Na novinarski konferenci so bili prisotni naslednji mediji: Delo (Damjana Stamejčič), Radio Slovenija (Miran Korošec), VTV Velenje (Ksenija Rozman), Večer (Metka Pirc), Radio Šmarje pri Jelšah – Štajerski val (Petra Debelak), TV Celje (Tomaž Lukač) in Celjan ter Radio Rogla (Maja Horvat).

Poleg uvodnih pojasnil o namenih, poslanstvu in strukturi monografske študije Zrak v Sloveniji, o čemer sta govorila oba urednika v imenu Fit medie kot založnika in izdajatelja, so bistvene informacije o njihovih besedilih podali navzoči avtorji: mag. Adrijana Viler Kovačič je govorila o okoljski zakonodaji, ki se nanaša na zrak, mag. Urban Odar o zemeljskem plinu kot o premalo izkoriščenem zelenem energentu in o Gospodarskem interesnem združenju za distribucijo zemeljskega plina in mag. Benjamin Lukan o tem, kako lahko lesna biomasa onesnažuje ozračje, če pri njeni uporabi niso zagotovljene najboljše tehnologije.

Na novinarski konferenci je bilo poudarjeno, da sta pri izdaji monografske študije partnersko s finančnim prispevkom sodelovala GIZ DZP in Termoelektrarna Šoštanj, kar je navedeno tudi v knjigi.