Ponedeljek, 12. November 2012

Spoštovani!

Ob izidu strokovne publikacije Zrak v Sloveniji, v kateri so objavljena besedila 40 strokovnjakov z različnih področij, izšla pa je v zbirki Zelena Slovenija, vas vabimo                       

                      na novinarsko konferenco

 

v torek, 13. novembra 2012, ob 10.30 v prostorih Fit medie (Kidričeva ulica 25, RITS, Celje).

Na predstavitev smo povabili tudi nekatere avtorice in avtorje. Knjiga je razdeljena na tri tematska področja: Od zakonodaje do prvega akcijskega načrta za kakovost zraka v Sloveniji, Viri onesnaževal, monitoringi in okoljska politika, Primeri prakse.

Prosimo za potrditev udeležbe na telefon 03/42 66 700 ali pa na mail: joze.volfand@fitmedia.si.


Lep pozdrav,

mag. Vanesa Čanji             Jože Volfand
direktorica                           urednik