Torek, 28. Avgust 2012

Pripravljamo novo strokovno publikacijo Zrak v Sloveniji, že peto v zbirki Zelena Slovenija. Publikacija bo podala prvi celovit pregled na področja zraka v Sloveniji. Od stanja, ki zajema zakonodajne okvire, kakovost zraka in trajnostni razvoj Slovenije, implementacijo zakonodajnih okvirov in cilje v Sloveniji in EU, kako poteka varstvo zraka ter kakšna je globalna in nacionalna okoljska politika na področju zraka in pregled izdelovanja načrtov na najbolj onesnaženih področjih v Sloveniji. Publikacija bo dala pregled tudi nad monitoringi in izzivi, ki nas čakajo na poti do izboljšanja: od virov onesnaževal, sistemov glede spremljanja kakovosti zraka, uporabe zemeljskega plina, vpliv onesnaženega zraka na zdravje, učinkovite rabe energije in drugo.

Publikacija bo izšla v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter številnimi strokovnimi institucijami.

Sestavni del publikacije bo predstavitev primerov dobre prakse v Sloveniji. Gre za informativno, strokovno, tržno predstavitev uspešnih praks pri varovanju zraka, in sicer na različnih področjih. Gre za predstavitve, ki bodo z vsebino komplementarne celotni zasnovi publikacije, oblikovane po enotnem osnovnem oblikovalskem konceptu. Več informacij dobite tukaj. Vabimo k sodelovanju!