Petek, 08. Junij 2012

USPOSABLJANJE - junij 2012 v Celju na Visoki gospodarski šoli

Spopadamo se s problemom podnebnih sprememb, pomanjkanjem virov in onesnaževanjem okolja. Z izboljšavami proizvodov in procesov, da postanejo okolju prijaznejši, z ohranjanjem njihove funkcionalnosti in konkurenčnosti, podjetje gradi konkurenčno prednost in identificira dodatne priložnosti za zniževanje stroškov.


Visoka gospodarska šola je pripravila nabor seminarjev s področja trajnostnega razvoja v proizvodnih podjetjih, z namenom predstavitve najnovejših spoznanj in spopadanja z omenjenimi izzivi.

Zap.št

Datum

Naziv seminarja

Predavatelj

Kotizacija

A1

21.6.2012
9:00-12:15

Trajnostni razvoj kot konkurenčna prednost podjetja

mag. Vanesa Čanji in dr. Darja Majkovič

60,00 €

A2

21.6.2012
13:00-15:00

Ravnanje z odpadki v gospodarskih družbah

dr. Anton Gantar

40,00 €

B1

28.6.2012
9:00-12:15

Izračun okoljskih vplivov izdelkov in organizacij (LCA analize in izračuni ogljičnih odtisov)

doc.dr. Gašper Gantar

60,00 €

B2

28.6.2012
13:00-14:30

Učinkovita raba energije v zgradbah in možnost sofinanciranja

Dušan Jug

30,00 €

Seminarje bodo vodili priznani strokovnjaki s praktičnimi izkušnjami, namenjeni pa so:
•    vodilnim delavcem in predstavnikom vodstva, ki so odgovorni za strateške vidike trajnostnega razvoja v podjetjih,
•    razvojnikom in vodjem projektov, 
•    vodjem sistemov kakovosti, 
•    osebam, ki so odgovorne za področje okolja,
•    strokovnjakom s področja trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti,
•    vsem, ki bi želeli izvedeti več o trendih in zahtevah na področju varovanja okolja.

Vsi seminarji bodo potekali v prostorih Regijskega študijskega središča na Mariborski cesti 7 v Celju.

Za več informacij pokličite na  (03) 428 79 00 ali pišite na elektronski naslov info@vgs-ce.si

Prijavite se lahko najkasneje do 19.6.2012. Število mest je omejeno.

Vir: Visoka gospodarska šola