Četrtek, 05. Januar 2012

Zaradi pomanjkljivega pregleda izvedenih trajnostnih premikov območij (regije, občine) smo se odločili za organiziranje natečaja za Najbolj zeleno občino, katerega Fit media organizira drugo leto zapored. Na naš poziv se je v letu 2011 odzvalo 28 občin, od tega (po abecednem vrstnem redu):
- 4 mestne: Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Velenje
- 14 občin v razredu nad 5000 preb.: Beltinci, Bled, Domžale, Gorenja vas – Poljane, Grosuplje, Kranjska Gora, Krško, Ljutomer, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Vojnik, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Zreče.
- 10 občin v razredu do 5000 preb.: Borovnica, Dobrna, Kostanjevica na Krki, Križevci, Log Dragomer, Mislinja, Preddvor, Razkrižje, Trzin, Vransko.

Vprašalnike so občine prejele konec oktobra in v mesecu dni vrnile izpolnjene s svojimi podatki. V vprašalniku smo zajeli naslednja področja: Odpadki, Vode, Energetika, Komuniciranje in ozaveščanje, Trajnostni promet in Ostala področja. Najbolj pogosta vprašanja oziroma odgovore so bili sprotno objavljeni na spletnem portalu Zelena Slovenija. Pri podeljevanju točk smo v prvi fazi občine pozvali, da dopolnijo manjkajoče dele, in vse tiste občine, katerih podatki so močno odstopali, tudi k ponovni preverbi oziroma predlogu dokazil. Občine so se odzvale hitro in zelo kooperativno. Zahvaljujemo se tudi za vse podane ideje in pobude katere bomo v čim večji možni meri poskušali upoštevati v natečaju v letu 2012.

Odločili smo se, da bo vsako leto poudarek na enem izmed obravnavanih področij. Tako v letu 2011 poleg naziva za Najbolj zeleno občino v treh velikostnih kategorijah podeljujemo tudi naziv Najbolj zelene občine na področju ravnanja z odpadki.

Podelitev priznanj bomo organizirali v januarju 2012.