Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Ministrstvo za okolje in prostor

Peter Tomše

Nova uredba o ravnanju z OEEO ima predvidene določene spremembe. Razlogi za prenovo so nekatere zahteve, ki jih določa nova direktiva. V novi uredbi se drugače definira področje uporabe. Dosedanje področje desetih kategorij se je pokazalo kot preveč subjektivno, novi so tudi okoljski cilji, kar je potrebno v uredbi upoštevati. Vendar bo te cilje težko doseči. Cilj je namreč zbrati 4 kg OEEO iz gospodinjstev. Ukrepi se nanašajo predvsem na večji zajem male EEO, s čimer se tudi omogoči priprava za ponovno uporabo. Pojavljale so se tudi težave pri prodaji na daljavo. Spremembe prinašajo določene pogoje oziroma obveznosti za nosilca skupnega načrta, potrebna je določitev deležev in obveznost predložitve finančnega jamstva za izvajanje načrta. Glavni izzivi so doseganje ambicioznih ciljev zbiranja, kako lahko boljše zakonodajno okolje prispeva k večji učinkovitosti sistema, ustrezna kapaciteta infrastrukture za OEEO (za vse vrste OEEO nimamo kapacitet), prodaja EEO na daljavo, izvajanje ponovne uporabe EEO in priprava za ponovno uporabo EEO.

Bistvene novosti uredbe:

 • področje uporabe,
 • novi, ambicioznejši okoljski cilji,
 • dodatni ukrepi za večji zajem zelo male EEO,
 • dodatni ukrepi za omogočanje priprave za ponovno uporabo,
 • izpolnjevanje obveznosti preko pooblaščenih zastopnikov (proizvajalec s sedežem izven DČ),
 • zahteve za registracijo proizvajalcev,
 • upravno sodelovanje med DČ (države članice EU) in izmenjava podatkov,
 • uvedba standardov za obdelavo OEEO in
 • ukrepi za večji nadzor pošiljk rabljene EEO.
 • V novi uredbi gre tudi za delno poenotenje z obstoječimi predpisi in odpravo pomanjkljivosti:
 • evidenca proizvajalca ni več vezana na načrt ravnanja z OEEO,
 • zbiralec, obdelovalec ni več vezan na vpis načrta ravnanja z OEEO,
 • sprememba, dopolnitev, izbris načrta,
 • pogoji, odgovornost, kazni za nosilca skupnega načrta,
 • razveljavitev uredbe o GJS,
 • zahteve pogoji za zbiralce in obdelovalce.

Video - Zelena strategija ravnanja z odpadki kot viri

Seznam posnetkov