12 Evropski projekt WINTHERWAX – priložnost za preboj lesne industrije

  • Uporaba in aktivna promocija domačih lesnih vrst (smrekovina, bukovina) in domačih proizvodov
  • Zaščita surovine in domačih podjetij s strani države in državnih podjetij, upravljavcev gozdov
  • Načini za podaljšanje življenjske dobe lesa (termična modifikacija, površinska obdelava, konstrukcijske rešitve)
  • Sodelovanje slovenskih podjetij z lastnim razvojem in domačo proizvodnjo
  • Vlaganje v primarno obdelavo lesa
  • Dvig znanja, standardov in nadzora pri uporabi lesa ter s tem povezanih proizvodov

Video - 3. Zeleni forum (maj 2015)

Seznam posnetkov