07 Jeklo v krožnem gospodarstvu

Marjan Mačkošek foto Boštjan Čadej
Marjan Mačkošek foto Boštjan Čadej

Marjan Mačkošek, Štore Steel

Linearnemu gospodarstvu se je vek iztekel in prehajamo na t.i. krožno gospodarstvo. V krožnem gospodarstvu je Evropa spoznala, da je metalurgija v centru dogajanja. Jeklo je namreč drugi najbolj proizveden material na svetu. Zelo je pomemben tudi zaradi recikliranja. Gre za material, ki ga je možno večkrat reciklirati in je v postopku reciklaže potrebno malo energije, da pridemo do novega produkta. Izhajamo iz zavedanja, da so viri omejeni. Zavzemamo se za trajnostni razvoj brez odpadkov. Danes že preko 90 % stranskih produktov predelamo in jih ne odlagamo na odlagališča. Na vsaki stopnji življenjskega cikla proizvoda merimo njegov družbeni, ekonomski in okoljski vpliv. Izdelke iz jekla je mogoče popravljati oziroma popolnoma obnoviti. Razvoj jekel za avtomobilsko industrijo je prinesel 25 % nižjo težo vozil. Ta trend se nadaljuje. Poraba goriva v transportnih sredstvih se zmanjšuje zaradi tega, ker gre za izredno hiter razvoj sposobnosti materialov, ki omogočajo lažje konstrukcije in s tem tudi manjšo rabo energije.

Trajnost jekla povečuje življenjsko dobo izdelkov, saj je mogoče izdelek iz jekla popolnoma popraviti ali obnoviti.

Slovenska metalurgija, skupaj s kovinsko predelovalno industrijo, zaposluje preko 70.000 zaposlenih. Po najnovejših podatkih ustvari 25 % slovenskega BDP. Gre za zelo pomembno dejavnost v slovenskem prostoru, ki je pod izrednim drobnogledom. Dolžni smo delati po najnovejših tehnologijah. Če želimo biti veliki in pomembni izvozniki v nišnih delih trga, moramo biti absolutno najboljši in najbolj učinkoviti. Veliki kupci ne želijo imeti dobaviteljev, ki so okoljsko problematični ali energetsko potratni. To velja generalno za vsa tri slovenska jeklarska podjetja.

Zgodbo smo zgradili z mini jeklarnami, gradimo na avtomatizaciji, pametni specializaciji in delamo v tržnih nišah, kjer smo svetovni igralci. V razvojni strategiji smo povezali vse tri ključne segmente: univerze, podjetja in raziskovalne inštitute. Pri nas ta krog ni le na papirju, temveč živi. Osnovna področja dejavnosti so: recikliranje kovinskih materialov in metalurških odpadkov z vidika trajnostne proizvodnje in okolja, napredni kovinski materiali za zahtevne aplikacije, oblikovanje kovinskih materialov in zahtevnih izdelkov z zlitjem in preoblikovanjem, kompozitni in gradbeni materiali s kovinsko osnovo in posebne kovine zlitine za uporabo na specifično zahtevnih področjih in modeliranje ter simulacija metalurških procesov. Po programu slovenske metalurgije gre vse v racionalno rabo virov, ki so na razpolago, in racionalno rabo energije.

Tudi Evropa (vključitev v EU program Horizont 2020) postavlja metalurgijo v središče, saj so ugotovili, da brez ustrezne metalurgije ni "high tech" tehnologije, ne vesoljske tehnologije, ne avionov, ne avtomobilske industrije itd. 

Video - 3. Zeleni forum (maj 2015)

Seznam posnetkov