09 Elektroenergetika lahko Sloveniji prinese trajno rast

Aleksander Mervar foto Boštjan Čadej
Aleksander Mervar foto Boštjan Čadej

Aleksander Mervar, Eles

Vsaka zelena reforma pomeni višje cene različnih storitev in blaga. Kakršna koli napačna reforma na tem področju lahko pusti globalne posledice. Zelen domač preboj mora biti enak rasti domačega BDP. Spodbujati moramo zeleno javno naročanje, s katerim bomo kupovali zelene produkte ali zelene storitve v Sloveniji. V preteklosti smo tu delali napake, kar je velika norost za nacionalno gospodarstvo. Pri elektroenergetiki bi se moral pristop Slovenije k strategiji zelene rasti začeti pri temeljih, na gospodarsko sprejemljivi zeleni strategiji. Napak, ko smo leta 2010 izdali Uredbo o spodbujanju OVE in potem ugotovili, da nimamo več virov za spodbujanje, ne smemo ponavljati. Strategiji mora slediti stabilno zakonodajno okolje in dolgoročno vzdržni viri financiranja. Spodbujati je potrebno inovacije in znanje domačih ljudi. Elektrarne morajo omogočati zanesljivo oskrbo. Posledica je trajna rast BDP. Na dolgi rok je prav elektroenergetika tista, ki lahko Sloveniji prinese gospodarsko rast. Postopno in brez šoka je potrebno odpraviti subvencije za izdelke in načine proizvodnje, ki so škodljivi za okolje. Z različnimi finančnimi mehanizmi je potrebno selektivno spodbujati razvoj in inovacije ekonomsko najbolj perspektivnih zelenih investicij. Obdavčitve je nujno preusmeriti na okolju škodljive dejavnosti. Učinkovito moramo porabiti sredstva, ki so namenjena za zelene investicije oz. subvencije. S pametno strategijo lahko ustvarimo stabilna delovna mesta.

Evropska unija je pripravila paket petih prioritet. Za Slovenijo sta zanimivi dve - tehnologije z nizkimi emisijami ogljika in transportna omrežja. Naša prenosna omrežja so v veliko boljšem stanju od sosednjih držav, vključujoč Avstrijo in Italijo. Za naslednjih 10, 15 let investicij v daljnovode ne potrebujemo. Če bomo vlagali v raziskave doma, lahko pričakujemo, da bomo sami proizvajali zelene proizvode. Ključna je tudi zanesljiva oskrba električne energije. V Sloveniji nimamo enotnega informacijskega portala, kjer bi obvladovali vse razpršene vire. Cilj je, da vse različne vire, naj bo to fotovoltaika, vetrne elektrarne itd., združimo v en sistem. Novi pristopi zahtevajo močnejše integracije, povezovanje znotraj države in s tujino, kar je v Sloveniji, državi z izrazito regionalno mentaliteto, lahko precejšnja ovira. Rešitev je v spodbujanju in izobraževanju mladih strokovnjakov, ki bodo neobremenjeno ustvarjali nove poslovne modele v novem okolju. Ker se še ne ve, kaj bo z blokom 6, je situacija trenutno težka. Za dosego avtonomnosti se Eles vključuje v vrsto mednarodnih projektov (CEF, Migrate, Future Flow itd.). 

Video - 3. Zeleni forum (maj 2015)

Seznam posnetkov