10 Nov zagon lesnopredelovalne industrije

Igor Milavec foto Boštjan Čadej
Igor Milavec foto Boštjan Čadej

Igor Milavec, Združenje lesne in pohištvene industrije GZS

Dva najbolj pereča vzroka propada lesnopredelovalne panoge sta bila neustrezna gospodarska politika, zato je bilo dopuščeno pretirano izčrpavanje panožnih podjetji in prevelik dvig minimalne plače v času gospodarske krize. Podjetja so premalo vlagala v razvoj in s tem izgubljala razvojni potencial, ki je temelj ohranjanja konkurenčnosti. Mnoga podjetja niso našla dovolj volje in znanja, da bi izvedla zahtevno prestrukturiranje poslovanja. Na pohištvu so bile posledice najhujše, padec petkraten. Leta 2008 je Združenje lesne in pohištvene industrije pri GZS s partnerji iz lesarstva in gozdarstva zasnovalo iniciativo “GOZD in LES za trajnostni razvoj Slovenije” s ciljem prestrukturiranja gozdno-lesnega sektorja v Sloveniji. Javnost in politika sta začeli spoznavati, da tretja najbolj gozdnata država EU hitro izgublja lesnopredelovalno industrijo in da izvažamo vedno več hlodovine. Gozdovi, les in lesnopredelovalna panoga oziroma celotna gozdno-lesna veriga je začela pridobivati na pomenu. Leta 2010 so bili vidni že konkretni učinki, eden najpomembnejših je zagotovo Eko sklad. Težava tega instrumenta je, da je vedno vezan na letno raven. Proračun se sprejme pozno, tega denarja je potem malo, birokratski postopki pa zelo dolgi. Potreben je dolgoročen program, ki bo na voljo celo leto in ima fiksni delež sredstev. Vlada RS je junija 2012 res sprejela akcijski načrt Les je lep, ki pa mu manjka program prestrukturiranja panoge. Leta 2013 je bil spremenjen glavni razpisni kriterij na MGRT na panožno povprečje dodane vrednosti na zaposlenega. V tej bitki je bila lesna panoga obsojena na poraz, ker ni mogla konkurirati s farmacijo. To je bila ena izmed najbolj nujnih korekcij. Konec leta 2014 se je izvedla sprememba obeh Uredb, ki določata pogoje za kurjenje lesa. Kar nekaj podjetij je zaradi teh neživljenjskih uredb ugasnilo.

Leta 2015 je bil objavljen javni razpis Slovenskega regionalno razvojnega sklada iz Ribnice samo za panožna podjetja. Februarja 2015 je minister Zdravko Počivalšek obljubil formiranje direktorata za lesarsko in pohištveno industrijo na MGRT. Realizacija je v teku. Po petih letih izgub je leta 2013 panoga že poslovala z manjšim dobičkom in z dobrimi obeti za leto 2014. Zaustavilo se je padanje števila zaposlenih. Veliko podjetij pospešeno dela na razvoju, vedno več jih sodeluje v mednarodnih projektih, a o prestrukturirani panogi še ne moremo govoriti. Obeta se dolgoročno zanesljiva oskrba z gozdno–lesnimi sortimenti iz državnih gozdov. Zakon se sedaj spreminja in na MKGP je obljubljeno, da bo šel les res v gozdno–lesne verige in se bo predelal v Sloveniji. Obeta se dolgoročno zanesljiva oskrba z gozdno lesnimi sortimenti iz državnih gozdov. V obdobju 2015-2020 je potrebno zagotoviti samostojno gospodarsko politiko za gozdno–lesni sektor. Gospodarska politika mora nastati v sodelovanju z gospodarstvom in biti osredotočena na podporo podjetjem pri izvedbi razvojnih dejavnosti. 

Video - 3. Zeleni forum (maj 2015)

Seznam posnetkov