11 Trendi v razvoju in uporabi lesnih produktov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu

dr. Bruno Dujič foto Boštjan Čadej
dr. Bruno Dujič foto Boštjan Čadej

Dr. Bruno Dujič, CBD gradbeno in poslovno projektiranje

Gradbeništvo kot sektor predstavlja izjemen potencial za odjem lesne surovine. V panogi, ki je največji porabnik energije in povzroča največji ogljični odtis, se lahko nadomestijo standardni materiali, kot sta armiran beton in deloma jeklo, z uporabo lesa. Vsi konvencionalni materiali zahtevajo visoko stopnjo vložene energije in s tem tudi visok ogljični odtis. Les je naravno obnovljivo gradivo. Šele v zadnjem času dobiva ponovno vrednost v konstrukcijskem smislu. V Sloveniji imamo zelo kvaliteten les, ki ga v lastnih lesnih predelovalnih obratih ne uporabljamo. Danes leseni objekti postajajo vse pogostejša izbira investitorjev. Slovenija ima edinstveno možnost, da postane svetovna ekološka oaza.

Pred nekaj leti smo sprejemali Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki je zahtevala najmanj 30 % lesa, vgrajenega v javne objekte do 4 etaž. Polovico tega deleža lahko nadomestimo z drugimi, okolju prijaznimi materiali. Utemeljitev je izhajala iz teze, da je bilo v preteklosti mnogo stanovanjskih objektov zgrajenih iz armiranega betona. Posledice so bolezni kože, alergije, težave z dihanjem, psihična obolenja. Gospodarska škoda narašča v milijardne zneske dolgoročne in neuspešne zdravstvene terapije, s porabo zdravil in odsotnostjo z dela. S sprejetjem Uredbe smo naredili pomemben korak k predelavi lastnega lesa kot strateške nacionalne surovine. V razvojnem centru Intech-les se v zadnjih letih uspešno iščejo možnosti uporabe lesa v sodobnem trajnostnem gradbeništvu. Osnovno vprašanje je, kako vključiti les kot temeljni gradnik v nove produkte. Trenutna gospodarska situacija še vedno ni ugodna, saj se večina produktov proda po kriteriju najnižje cene. Če je prehod iz klasičnega v zeleno gradbeništvo predvsem v vrednotenju novih materialov, bi lahko les dobil izjemno veljavo. To pomeni, da stroški niso odvisni le od začetne investicije, temveč tudi od obratovanja, vzdrževanja in predvsem od razgraditve. To mora biti osnova za okoljske dajatve, kjer ima les izjemno prednost.

Po svetu smo priča vse višjim lesenim objektom, celo nad deset etaž. Celotne soseske se izdelujejo v masivnih lesenih ploščah. Les lahko kot sama konstrukcija daje izjemen interjer. V tem okviru v razvojnem centru razvijamo vrsto novih lesenih izdelkov. Med njimi so 3M paneli, ki pomenijo večjo nosilnost, prihranke pri materialu in nižje stroške. Pomembno je protipotresno utrjevanje s pritrditvijo lesenih panelov na obstoječe konstrukcije. Razvijamo napredne bivalne enote, montažni garažni sistem PSILOS in modularne športne dvorane, vse iz lesa. 

Video - 3. Zeleni forum (maj 2015)

Seznam posnetkov