06 Energetska učinkovitost postaja »prvo gorivo«

dr. Vlasta Krmelj foto Boštjan Čadej
dr. Vlasta Krmelj foto Boštjan Čadej

dr. Vlasta Krmelj, Energap

Več energije izgubimo, kot jo porabimo, to drži tudi za Slovenijo. Zadnji podatki kažejo, da energetska učinkovitost močno vpliva na makroekonomsko rast in razvoj, na celoten razvoj družbe. Raba energije se lahko znižuje, medtem ko se BDP zvišuje. Takšen je primer Nemčije. V Sloveniji trenda še nismo obrnili navzdol. Potenciale imamo v industriji, ogromno pri transportu, proizvodnji energije in zelo veliko tudi v stavbah. Okvir EU je preko Direktive o energetski učinkovitosti prenizek. Številni pogovori gredo v smer, da se Direktiva okrepi. Slednje bi pomenilo povečanje rasti zaradi energetske učinkovitosti. V letu 2012 je bilo v vseh državah, ki jih obdeluje Mednarodna energetska agencija, kar 300 mrd USD investicij v energetsko učinkovitost, kar je enako višini investicij v proizvodnjo premoga, nafte in plina. Prihranki energije so višji, kot je bila proizvodnja energije iz fosilnih virov. Energetska učinkovitost postaja tako imenovano „prvo gorivo.“

Premalo se poudarja „skrite“ vplive energetske učinkovitosti na številne nove ali izboljšane produkte in storitve in seveda s tem povezanimi novimi delovnimi mesti. Raziskave in razvoj za energetsko učinkovitost lahko prinašajo nove ali izboljšane naprave, informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, prometne sisteme – več, boljše z manjšim vložkom energije. Energetska učinkovitost vpliva na izboljšane pogoje življenja in dela, manj obolenj in s tem manj bolniških odsotnosti, kar pomeni večjo delovno učinkovitost in manjše stroške za zdravstvo. Seveda ne moremo mimo socialnega vidika, ki pomeni manj stroškov za ogrevanje, kar je pomembno predvsem za marginalne skupine.

V gospodarstvu pa ima vlaganje in razmišljanje o energetski učinkovitosti vpliv na stroške, kvaliteto produkta, nižje vzdrževalne stroške, lahko se vključi v marketing podjetja, izboljšajo se delovni pogoji. Podjetja postajajo tudi manj odvisna od dobave energije in njihovih cen. Energetsko učinkovitim stavbam in sistemom se povečuje njihova vrednost. Tista podjetja, ki se v Sloveniji aktivno ukvarjajo z energetsko učinkovitostjo, kot kažejo raziskave, so uspešnejša tudi na drugih področjih. Z energetsko primerjavo ne iščejo samo novih možnosti, ampak spoznavajo nove trge, poti, sisteme. Manjša je odvisnost od nihanj cen in možnosti dobave energentov. Podjetja z energetsko učinkovitostjo posodabljajo svoje procese in naprave, postajajo bolj produktivna in konkurenčna. To ne vodi samo v varčevanje z energijo, ampak usmerja podjetja k strateški rasti. Vsako vlaganje v energetsko učinkovitost ima številne pozitivne učinke na gospodarsko rast, zato je potrebno davčno reformo usmerjati v smeri pospeševanja tega področja. 

Video - 3. Zeleni forum (maj 2015)

Seznam posnetkov