13 Reciklažna panoga pred zatonom ali pred rastjo

Jure Fišer foto Boštjan Čadej
Jure Fišer foto Boštjan Čadej

Jure Fišer, predsednik Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov pri GZS

Leta 2010 je imela branža cca. 13 milijonov čistega izida, leta 2013 je prvič realizirala izgubo. V t.i. zeleni ekonomiji se soočamo s členom, ki bi moral biti ključen v tej zgodbi, a prinaša izgubo in nima več sredstev za razvoj. Zaradi alarmantnega stanja smo se združili, da bi pri zakonodajalcu skušali doseči novo strategijo, ki bo ustvarila spodbude za investiranje v ta sektor. Manjka nam temeljna strategija na področju ravnanja z odpadki. Izzivov je veliko. V naslednjih letih se spreminja ključnih 6, 7 direktiv, ki opredeljujejo celotno proizvajalčevo podaljšano odgovornost in s tem celotno reciklažno panogo. Cilji, ki jih bo država morala postavljati, bodo višji in ne znam si zamisliti, kako bi jih lahko brez investicij dosegali. V Sloveniji obstaja zdrava in močna industrija predelave odpadkov, ki pa se zaradi nenehnega spreminjanja zakonodaje in pomanjkanja vizije ne more razvijati. Vzor je tradicija predelave jeklenega odpada, kjer se je razvila močna industrija predobdelave jeklenega odpada (Gorenje Surovina) in močna industrija reciklaže jekla (Acroni, Štore). Svobodna konkurenca izboljšuje inovativnost in pomeni splošen napredek. Ministrstvo že tri leta prepričujemo, naj na davčnem področju nekaj naredi, naj liberalizira dejavnosti, da bodo na svetovnem trgu železarji lažje tekmovali. V železarski industriji govorimo o absolutni reciklaži, vse tri železarne temeljijo na reciklažnem viru. Če bi bili modri, bi lahko ob podpori domačega trga Slovenija postala center sodobnega ravnanja s koristnimi odpadki predvsem za področje Balkana. To vlogo skokovito izgubljamo.

Država ni nikoli znala narediti jasne razmejitve med javnim in zasebnim na področju ravnanja z odpadki. Strategije ni, prav tako se ne ugotavlja, kaj se na tem področju dogaja. Uredb je preveč in se nenehno spreminjajo, hkrati pa ni temeljnega pravnega okvirja. Vse to onemogoča branži, da bi pozicionirala svoje investicije v znanih parametrih. Brez jasne strategije ne moremo razvijati panoge. Potrebujemo večjo učinkovitost državnih organov pri izdajanju dovoljenj. Za »greenfield« investicije potrebuješ minimalno 5 let od vloge za izdajo gradbenega dovoljenja do izgradnje centra za ravnanje z odpadki. Na tistih zemljiščih, kjer smo lastniki in tam že 60 let opravljamo dejavnost, je ta rok 2 leti. Zmanjšanje birokracije in boljše delovanje inšpekcijskih služb je ključno. Država, ki je imela program proti sivi ekonomiji, je s tem, da je zaostrila davčno zakonodajo na področju zbiranja kovin od fizičnih oseb, ustvarila črni trg. Masni tokovi se izgubljajo, od njih se ne plačuje davek. 

Video - 3. Zeleni forum (maj 2015)

Seznam posnetkov