03 Ključno je, kako ohraniti naravni kapital

mag. Tanja Bogataj foto Boštjan Čadej
mag. Tanja Bogataj foto Boštjan Čadej

mag. Tanja Bogataj

Zakaj zeleno gospodarstvo? Zeleno gospodarstvo je v prihodnje edino možno, če želimo ohraniti naravne vire ter trajnostno dosegati razvoj in obstoj. Ko govorimo o zelenem gospodarstvu, je potrebna intenzivnost, pripravljenost vseh deležnikov, da naredimo nekaj konkretnega. Z vidika ministrstva za okolje in prostor (MOP) je ključno vprašanje, kako ohraniti naravni kapital, kako ga okrepiti in kako ga ustrezno povezati. Varstvo okolja je treba integrirati v celoten sistem, povezati politike in konkretne ukrepe.

Če želimo narediti učinkovit model prehoda na zeleno gospodarstvo, je ključno sodelovanje in povezanost aktivnosti na različnih nivojih različnih deležnikov. Tu je zakonodaja samo eden od inštrumentov. Osnovni faktor zelenega gospodarstva so ekoinovacije, ki so priložnost in možnost za razvoj. Drugo področje je kroženje znanja o zelenih rešitvah in njihova nadgradnja. Fiskalne reforme so orodje politik za sistem postavljanja cen. Ključno je, da postopoma ukinjamo okolju škodljive subvencije in odpiramo dostop do finančnih virov za vlaganja v zeleno gospodarstvo.

V MOP-u pripravljamo okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo. Program je zamišljen kot okvir za vse, ki v Sloveniji delujemo na različnih nivojih, v različnih vlogah. Omogoča nadgradnjo našega delovanja in predvideva, da z aktivnostmi začnemo že letos in ne čakamo na strategijo razvoja Slovenije. S tem sprožamo procese sprememb v načinu delovanja, sodelovanja in v upravljanju z viri. Ne govorimo več o tem, kaj je dovoljeno in kaj ni, hkrati pa program prehoda v zeleno gospodarstvo odpira daljšo perspektivo. Imel bo merljive cilje, kar bo omogočalo nadgradnjo. Naš namen je, da je dialog strukturiran, aktiven, kontinuiran, ter da se vzpostavi partnerstvo med deležniki. Ključno je, da povežemo že obstoječe dejavnosti in jih nadgradimo, da so investicije usmerjene, ter da razvijamo nova znanja in veščine.

Predstavljeni bodo ključni sklopi aktivnosti, kjer je pomembno trajnostno upravljanje z viri, podpora podjetjem za zeleno gospodarstvo in ustvarjanje novih delovnih mest. Spodbujali bomo povpraševanja po zelenih izdelkih/storitvah in zeleno javno naročanje. Prehod v zeleno gospodarstvo bodo spodbudili tudi zelena proračunska reforma, izobraževanje in tehnološke inovacije za zeleno rast. Nikakor ne bomo spregledali trajnostnega urbanega razvoja oz. pametnih rešitev za zeleni razvoj mest, zelenih praks v kmetijstvu in gozdarstvu. Želimo, da se javni sektor prepozna kot nekdo, ki lahko v tem kontekstu pokaže dober zgled. 

Video - 3. Zeleni forum (maj 2015)

Seznam posnetkov