01 Spodbujamo filozofijo šampionstva za zeleni razvoj Slovenije

mag. Vanesa Čanji foto Boštjan Čadej
mag. Vanesa Čanji foto Boštjan Čadej

mag. Vanesa Čanji, Fit media d.o.o., Zelena Slovenija

Zeleni forum spodbuja k razmišljanju, kako pristopiti k zeleni proračunski reformi, ki mora biti del nove razvojne paradigme države in zelene strukturne preobrazbe gospodarstva. Prepričani smo, da Zelena proračunska reforma ne sme biti sama sebi namen, ampak mora biti naslonjena na novi razvojni paradigmi države. Mora biti vzvod srednjeročne zelene strukturne preobrazbe slovenskega gospodarstva.

Kaj naj vključuje zelena razvojna paradigma? Temeljiti mora na skupni razvojni viziji države in državljanov. Predstavljati mora integracijski element, ki povezuje državo z državljani zunaj aktualne politike, ki se hitro menjuje. Na ta način bi lahko bila dolgoročno vezivo in skupna usmeritev našega delovanja.

Pri zeleni razvojni reformi je ključno celostno upravljanje z naravnimi viri, razvoj mednarodno uspešnih zelenih podjetniških priložnosti, zelenih tehnologij, storitev in razvojno-raziskovalnih dejavnosti. Ključnega pomena je, da se ti sektorji ne drobijo, ampak da jih povezujemo v celostno zanko za uspešen nastop. Imamo že marsikatere nastavke, ki so mednarodno uspešni, a zaradi nepovezanosti nimajo tržnega rezultata ali dodane vrednosti. Ko se pogovarjamo s kolegi iz razvojno-raziskovalnih inštitucij, smo pogosto presenečeni, koliko znanja in določenih tehnoloških nastavkov je v Sloveniji, a se to znanje proda za prenizko ceno glede na to, koliko bi za to lahko iztržili, če bi znali stvari zapakirati v celoto, včasih se celo pospravi v predal in čaka na boljše čase. Potencial zelene razvojne reforme so delovna mesta, zelena rast tako države, kot lokalnih skupnosti in podjetij. V Sloveniji velja pospešiti regionalni razvoj, ki prispeva k rasti celotne države.

Zelena Slovenija za zeleni razvoj je blagovna znamka, ki jo je treba promovirati doma in v tujini. Ta blagovna znamka mora biti v prvi vrsti namenjena državljanom Slovenije, da se čutimo zavezani tej viziji kot individualne entitete, z vsem svojim življenjem in delovanjem. To ne pomeni le, da bomo vlagali le v zeleni turizem, ampak v zeleno dodano vrednost vseh nas.

V razpravi se najbrž ne bomo mogli izogniti nekaterim analizam in kritikam. Vemo pa, da je analiza lahko paraliza, zato predvsem spodbujamo konkretne predloge. Ključno pri tem je targetiranje. Če se gremo pretirano kompleksnost, pogosto ne naredimo niti tega, kar bi lahko. Zato se je včasih bolje osredotočiti na manj in z uspešno izvedenimi projekti dobiti zagon za več. Drugo, kar se nam zdi ključno, je ravnovesje med preveliko poenostavitvijo in neobvladljivo kompleksnostjo. Če bomo v enem kosu želeli »zeleneti« vse, ne bo prav velikih premikov. Po drugi strani pa se je treba izogniti poceni zelenemu marketingu, ki nima prave vsebine.

Naj navržem idejo o oblikovanju t. i. zmagovitih trojk. V zadnjih letih so trojke, ne govorim o košarkarskih, ampak o evropskih kriznih trojkah, dobile negativno konotacijo. Zakaj take trojke – majhne kompetentne time z jasnim mandatom in osebno odgovornostjo, ne bi imenovali za konkretne zelene prebojne projekte v Sloveniji? V skladu s filozofijo šampionstva bi ustvarjali teren za zelene zmage. Vsi ljudje, ne glede na stroko in profesionalni položaj, smo osebnosti, ki delujemo na motivacijsko gorivo. Če bi spodbujali motivacijo zelenega šampionstva z zelenimi trojkami, bi lahko bil zagon tudi medijskega diskurza, vizionarskih podvigov, primerov dobrih praks, ki so lahko zgled mlajšim generacijam. Sodelovanje je ključnega pomena, kajti vse preveč je kritik. Spodbujajmo filozofijo šampionstva Slovenije, kajti v marsičem smo že bili šampioni, smo in smo še lahko. Pomembna je gradnja sodelovanja. Zato je dogovorjeno, da programski odbor Zelenega foruma, ki je sestavljen iz predstavnikov gospodarstva, več ministrstev, Državnega zbora RS, stroke in civilne iniciative, ne preneha s svojim delovanjem po forumu, ampak sodeluje za nadaljnje korake s področja zelene davčne in proračunske reforme kot dela širše zelene razvojne reforme Slovenije.

Video - 3. Zeleni forum (maj 2015)

Seznam posnetkov