09 Podelitev priznanj

Saubermacherjeva okoljska nagrada

Družba Saubermacher je v sodelovanju z zainteresiranimi fakultetami drugič podelila nagrado mladim diplomantom, ki so se odločili za diplomske naloge o odgovornem ravnanju z okoljem. Na podelitvi sta o pomenu nagrade govorila direktor Saubermacherja Rudi Horvat in direktorica Mojca Letnik.

Na natečaj se je prijavilo kar dvanajst diplomskih nalog iz petih slovenskih fakultet oziroma treh univerz: Fakulteta za strojništvo iz Maribora, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo iz Ljubljane, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo iz Ljubljane in Fakulteta za znanosti o okolju iz Nove Gorice. Interes za vključitev v Saubermacherjev natečaj se iz leta v leto povečuje, saj se je letos nanj prijavilo pet nalog več kot leto poprej, letošnjemu izboru pa so dodali tudi sodelovanje s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo iz Ljubljane, ki v preteklem letu na izboru še ni sodelovala.

V ožjem izboru so bila naslednja dela:

Kristina Pečovnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo – Učinkovitost kemijsko modificiranih NF membran pri zadrževanju ionov težkih kovin, mentorici: red. prof. dr. Aleksandra Lobnik / dr. Mojca Poberžnik

Marijana Lakić, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo – Razvoj votlih nanosfer za uporabo v okoljevarstvu, mentorica: red. prof. dr. Aleksandra Lobnik

Nina Ovčjak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijsko in kemijsko tehnologijo – Vpliv talnih parametrov na učinkovitost kemijske stabilizacije kovin z uporabo fosfatov in apna, mentorica: doc. dr. Marija Zupančič

Petra Novak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo – Določanje polibromiranih difenil etrov v okoljskih vzorcih, mentor: prof. dr. Peter Bukovec

Maja Bečaj, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – Vzorčenje in analiza komunalnih odpadkov, mentor: izr. prof. dr. Viktor Grilc

Mitja Štangelj, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – Študija stabilizacije lesnega pepela s CO2 pod različnimi pogoji, mentor: izr. prof. dr. Viktor Grilc

Nina Kobal, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju – Analiza učinkovitosti ravnanja z odpadki iz zdravstvene dejavnosti v UKC Ljubljana, mentor: doc. dr. Gregor Drago Zupančič


Priznanja za organizatorje podnebnega varstva

V okviru evropskega programa vseživljenjskega učenja, podprogram Leonardo da Vinci, izvaja Slovenski E-forum izobraževalni program Organizator podnebnega varstva.

Letos so priznanja s potrdili o opravljenem izobraževanju prejeli: Janja Novosel Breščak, Matjaž Dovečar, Marko Hočevar, Irena Horvat, Mateja Kegel, Melita Muren, Anton Pogačnik, Jože Prah, Božidar Resnik, Gorazd Rus, Andrej Svetina, Suzana Vurunić, Alma Suljič, Marko Kos, Črtomir Kurnik in Eva Rotar.

Video - 1. Zeleni forum (maj 2013)

Seznam posnetkov