06 Panel 1: Zelene tehnologije, zeleni produkti, zelena potrošnja

V panelni razpravi so sodelovali: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Stanko Stepišnik, mag. Marjana Dermelj (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), Alenka Avberšek (GZS), Ivan Rupnik (Hidria), dr. Marko Homšak (Talum), Franko Nemac (Agencija za prestrukturiranje energetike), Franc Malis (BTC) in Janez Matos (Društvo ekologi brez meja). Panel je vodila mag. Vanesa Čanji, direktorica Fit medie.

V času globalne gospodarske krize ves svet išče tržne zmagovalce. Podatki kažejo, da zelene tehnologije in zeleni izdelki dosegajo v državah EU veliko rast. In Slovenija? Konkretnih podatkov Slovenija žal nima, saj se je v razpravi pokazalo, da ne gospodarska zbornica ne pristojno ministrstvo nimata t.i. atlasa zelenih tehnologij. Kako torej lahko država pripravi razvojno strategijo, če ne ve, kaj velja spodbujati? Minister Stanko Stepišnik je obljubil, da bo ministrstvo pripravilo atlas zelenih tehnologij, poudaril pa je, da so bolj kot strategije za državo v tem trenutku pomembna konkretna dejanja.

V Sloveniji nimamo sistematičnega pristopa k spodbujanju razvoja okolju prijaznih tehnologij, izdelkov in storitev ali jih celo razumemo napačno. V imenu zelenega so se dogajale kratkovidne ali zelo ozko interesne poteze, ki so z vidika nacionalne ekonomije škodljive. Zelo očiten primer ozkega razumevanja zelenega je slovenski sistem podpiranja izgradnje obnovljivih virov energije. Analize kažejo, da so bili stroški za delovanje podporne sheme v Sloveniji večji od makroekonomskih koristi, saj investicije niso bile v celoti produkt domače proizvodnje. Z vidika razvoja domačega gospodarstva je bistveno, da država oblikuje take ukrepe za doseganje okoljsko-energetskih ciljev do leta 2020, ki bodo spodbujali razvoj proizvodnje in ponudbe teh tehnologij na domačem trgu. S tem se je strinjal minister Stanko Stepišnik in obljubil, da bo država oblikovala tovrstne spodbude.

Video - 1. Zeleni forum (maj 2013)

Seznam posnetkov