05 Zeleni forum 2013: uvodna razprava dr. Vlaste Krmelj

Kje je »slovenska nafta«?

Dr. Vlasta Krmelj se je vprašala, kako to, da kljub poznavanju vseh (ne)trajnostnih podatkov ne pričnemo ravnati drugače. »Kdo bo pričel? Ali bo pričela država, občina, javni sektor, podjetja oziroma industrija? Je morda to transport, ki porabi več kot 30 % energije? Ali pa vsak posameznik?

Vsak izmed naštetih ima svojo odgovornost in delo, ki bi ga moral opraviti profesionalno. Zakaj ne pričnemo? Zakaj zdrava logika, ki deluje v Avstriji, v Nemčiji in skandinavskih državah, v Sloveniji ne deluje, čeprav na papirju vse razumemo in vse vemo?

Zakaj postavljamo sončne elektrarne, ki jih kupujemo in ne uporabljamo domačega znanja? Kje je logika podjetnikov, ki jemljejo drage kredite in računajo na klasične pogoje, da bosta država in EU vedno sofinancirali v skladu s trenutno pogodbo?

Zakaj nimamo zdrave podjetne logike, ki upošteva tveganje, da jutri ne bo subvencije? Zakaj postavljamo bioplinarne, ki jih načrtujemo zelo nestrokovno? Vgrajujemo kogeneracijo, ki dajejo maksimalno električno energijo, na drugi strani z odpadno toploto segrevamo kvazi tople grede. Ko naredimo energetsko bilanco, v bistvu pripomoremo k segrevanju ozračja. Zakaj promoviramo lesno biomaso za vsako ceno?

Vsak v tej verigi dela napake. Vendar, zakaj ponavljamo oziroma jih celo nadgrajujemo, da so vedno hujše?

Poglejmo, kje imamo »slovensko nafto«? Imamo lesno biomaso, ki je lahko surovina, polizdelek, izdelek in ima lahko visoko dodano vrednost ne le v denarnem smislu, ampak tudi v naravni in kulturni dediščini. Samo lesni ostanek in odpad naj gre v energijo! Naj nas podatek, da vsak Evropejec daje vsaj 700 evrov za uvoz nafte in naftnih derivatov z Bližnjega in Daljnega vzhoda, spodbudi, da vsaj polica ostane pri nas.«

Video - 1. Zeleni forum (maj 2013)

Seznam posnetkov