04 Zeleni forum 2013: uvodna razprava dr. Dušana Pluta

Potrebna je trajnostna revolucija

Dr. Dušan Plut je poudaril, da se sodobno človeštvo nahaja pred civilizacijskim prehodom, ki je popolnoma drugačen od prvega prehoda, agrarne revolucije pred 10 tisoč leti in od industrijske revolucije pred približno dvesto leti. »Najprej moramo poiskati možnost organizacije materialne dejavnosti človeštva v nepremakljivih univerzalnih omejitvah planetarnega in lokalnega okolja. Hkrati s povečevanjem prebivalstva se povečujejo tudi pritiski, da odpravimo svetovno revščino. Interdisciplinarni vpogled v reševanje podčrtuje nujnost iskanja optimalnega ravnovesja med gospodarsko uspešnostjo, okoljsko odgovornostjo in socialno pravičnostjo. Ta izziv čaka vse znanstvenike in politike, ki jih bomo morali kot volivci prisiliti, da bomo razmišljali na tak način. Predvsem pa čaka gospodarstvo in našo organizacijo v okviru gospodinjstev. Izzivi so torej izredno veliki.

Želim poudariti tudi, da so družbene neenakosti na našem planetu dosegle strahoten razkorak. Sedaj je razlika med bogatimi in revnimi 1:80. Takšnih razlik doslej ni bilo. Če s trajnostno revolucijo ne bomo rešili tega družbenega nasprotja, potem ni smiselno razmišljati o kakršni koliki trajnostni paradigmi, saj se bomo srečevali z revolucijo na ulicah, ki bo uničila vse, kar je bilo doslej ustvarjeno.

V tem trenutku potrebujemo ekosocialni odgovorni kapitalizem.

Kot geograf bom začrtal nekaj potencialov Slovenije za zeleni preboj. Samozavestno lahko rečemo, da je Slovenija v privilegiranem položaju v primerjavi z vsemi državami sveta. Po številnih podatkih trajnostnega kapitala na prebivalca se uvrščamo med 20 privilegiranih držav tega planeta. Vse naravne vire za preboj imamo. Poglejmo vodne vire na prebivalca. Smo dvakrat nad svetovnim povprečjem, več kot dvakrat nad evropskim povprečjem. Voda pa je strateška surovina 21. stoletja. Tudi še tako dramatične podnebne spremembe tega dejstva ne bodo izničile v taki meri, da ne bi imeli potenciala za normalno oskrbo prebivalstva. Izrazit potencial sta gozd in lesni prirastek, nadalje mavrica obnovljivih virov energije. Vse imamo v presežku, razen vetrne energije.

V 21. stoletju bo ključni poudarek na vodni, prehrambeni in energetski samooskrbi. Države, ki tega ne bodo zagotovile, bodo poraženke.

Video - 1. Zeleni forum (maj 2013)

Seznam posnetkov