02 Zeleni forum 2013: uvodni nagovor ministra za kmetijstvo in okolje mag. Dejana Židana

Varovanje virov je priložnost tudi za gospodarstvo

Minister mag. Dejan Židan je navedel trenutne prioritete ministrstva. »Pripravljamo Program za razvoj podeželja, ki ga moramo oddati v Bruselj konec tega leta. Vrednost teh mehanizmov je milijarda 60 milijonov evrov. Nadalje opozarjam na izvajanje resolucije Les je lep, ki je operativni izvedbeni program. Trenutno se pripravljamo na spremembo zakona o gozdovih. Cilji, ki so za ministrstvo pomembni, so, da z gozdom ravnamo sonaravno, da imamo od gozda učinek in tretje, končni produkt slovenskega gozda ne more biti izvoz hlodovine v sosednje države, temveč proizvodnja in prodaja lesnih proizvodov z dodano vrednostjo. Varovanje naravnih virov je restriktivno samo za neumne. Za nas, ki smo inovativni in ki želimo iz te države narediti marsikaj lepega, pa je lahko varovanje naravnih virov priložnost tudi za gospodarski razvoj.«

Video - 1. Zeleni forum (maj 2013)

Seznam posnetkov