Zeleni forum 2013 - video

Prioriteti za zeleni preboj: gozd inles ter zelene tehnologije. Zdaj!

Okoljski forum Trajnostni razvoj je pot k zeleni Sloveniji, ki ga je maja organizirala Fit media v okviru svojega programa Zelena Slovenija, je odpiral vidike, kakšna naj bo vizija trajnostnega razvoja Slovenije do leta 2020 in kje so konkretne priložnosti za zeleni preboj Slovenije. Okoljski komisar dr. Janez Potočnik, okoljski minister mag. Dejan Židan, dr. Dušan Plut in dr. Vlasta Krmelj so razpravljali o trajnostnih ciljih in političnih prioritetah pri doseganju teh ciljev. Dva strokovna panela z uglednimi razpravljavci sta izpostavila zelene tehnologije ter gozd in les kot doslej neizkoriščene priložnosti za zeleni preboj Slovenije, ki kar kličejo k takojšnji akciji.

Zeleni forum 2013


Posnetke si lahko ogledate na spodnjem seznamu. Želimo prijeten ogled.