Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Okoljski učbenik Okoljevarstvene tehnologije

Okoljevarstvene tehnologijeAvtorja: dr. Darko Drev, Janja Čuvan

Recenzenta: dr. Jani Zore, Marinka Žbogar

Obseg: 164 strani 

Učbenik celovito podaja namen in vrste okoljevarstvenih tehnologij, njihovo učinkovitost ter zakonske okvire ter meritve in monitoringe. Prav tako daje pregled nad različnimi vrstami onesnaževanja kot so emisije snovi v zrak, vode, onesnaževanje tal, nastajanje odpadkov, emisije hrupa idr. Ponazarja tehnološke procese pri okoljevarstvenih tehnologijah in uporabo okoljevarstvenih tehnologij v praksi. V zadnejm delu učbenika se srečamo s pomenom logistike pri okoljevarstvenih tehnologijah, primeri kompleksnih tehnoloških procesov z integrirano okoljevarstveno tehnologijo v industriji ter z ekonomiko okoljevarstvenih tehnologij. Področja obravnave so nazorno prikazana s fotografijami, skicami in tabelami, z nalogami za preverjanje znanja pa učbenik spodbuja kritično mišljenje in samostojno raziskovalno delo. Primeren je za module okoljevarstveni in naravovarstveni tehnik, za programe varstva okolja ter za ostale strokovne srednje, višje in visoke šole, za ekošole in izbirne okoljske vsebine v šolah.

Založnik in izdajatelj: Fit media d.o.o.

Cena: 18,70 evrov

Za naročila pokličite: Irena Pilih, 03/ 42 66 700 ali pišite na irena.pilih@fitmedia.si

Učbenik lahko pri založniku Fit media naročijo pravne osebe, fizične osebe se prosim obrnite na knjigarno Antika, Celje (tel.: 03/ 490-89-90).