Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Poročanje o trajnostnem razvoju na podlagi GRI kazalcev

Številna tveganja hujše stopnje in globalne grožnje naši skupni prihodnosti povečujejo pritiske za transparentnost ekonomskih, okoljskih in socialnih vplivov, ki jih imajo podjetja oziroma organizacije na različne deležnike. Zato se vedno večje število podjetij v svetu odloča za trajnostno poročanje v obliki trajnostnega poročila, kar lahko podjetja in organizacije izkoristijo za odmevno promocijo svoje zaveze trajnostnemu razvoju.

Poročanje o trajnostnem razvoju


• Od organizacij se pričakuje, da bodo delovale v korist družbe in okolja ter da bodo razkrivale pozitivne in negativne vplive na posamezne deležnike in tudi naravno okolje. Ozaveščena javnost od njih zahteva širšo družbeno odgovornost in ravnanje ter nadzoruje njihovo delovanje.
• Primerno obveščanje vseh deležnikov oziroma interesnih skupin o delovanju je velik in pomemben del družbene odgovornosti. Organizacija, ki želi od družbeno odgovornega ravnanja imeti korist, mora o tem poročati.
• To je zelo pomemben del poslovanja organizacije, kajti če organizacija ne komunicira s svojimi deležniki, si bodo ti potrebne informacije poiskali sami in si mnenje o njej ustvarili na njihovi podlagi. 
• Organizacija, ki se vede družbeno odgovorno in o tem poroča, ima lahko od tega veliko koristi: sposobnost večje pritegnitve kapitala, poslovnih partnerjev, kupcev in ohranjanja stikov z oblikovalci politike in drugimi dejavniki odločanja v družbi. 
• Organizacije, ki jih okolje prepozna kot odgovorne, dosegajo večjo prodajo in zvestobo kupcev.

Predlagamo trajnostno poročilo o trajnostnem razvoju na podlagi GRI kazalcev.

GRI je sistemsko dolgoročen, transparenten in verodostojen način spremljanja kazalcev in priprave poročila o trajnostnem razvoju podjetja oziroma organizacije.

O  GRI

GRI (Global Reporting Initiative) je mrežna organizacija, ki je postavila verodostojen okvir poročanja o trajnostnem razvoju. Sodelujejo z OECD (Organization for economic cooperation and development), UNEP (okoljski program ZN), The Global Compact (UN Global Compact – okvir trajnostnih načel in pravil ZN), Earth Charter Initative, IFC (International Finance Cooperation), ISO, UNCTAD (UN conference on tradeanddevelopment).

Nudimo: 
- strokovno svetovanje in vodstvo pri pripravi in izvedbi projekta (trajnostno poročilo)
- izvedba projekta na ključ

Več informacij:

vanesa.canji@fitmedia.si