Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Okoljski simpoziji in seminarji

Doslej smo organizirali:

Delavnica - Razkrivanje okoljskih in družbenih podatkov – obveznost in priložnost, september 2016

Delavnica - Novosti in obveznosti iz osnutka Uredbe o stanju tal, julij 2016

Zeleni forum - Trajnostna mobilnost kot steber zelene rasti Slovenije, junij 2016

Delavnica - Že prihodnje leto obvezno razkrivanje okoljskih in družbenih podatkov, april 2016 in maj 2016

Seminar - Prenos Uredbe IED v prakso in novosti, marec 2016

Seminar - Zeleni izdelki in zelene storitve za zeleno rast podjetij, oktober 2015

Posvet - Zelena strategija ravnanja z odpadki kot viri, junij 2015

Posvet - Izzivi in dobre prakse sodobnega čiščenja odpadnih vod, junij 2015

Zeleni forum - Gospodarstvo, okoljski davki in zelena razvojna reforma, maj 2015

Seminar - Izvajanje uredbe o ravnanju z biološkimi odpadki v praksi, marec 2015

Posvet - Kako do prenove sistema ravnanja z odpadno embalažo?, november 2014

Seminar - Označevanje in skladiščenje nevarnih kemikalij - kako po novem?, oktober 2014

Zeleni forum - Slovenija kot ekoregija v EU - razvoj z manj izgubami materialov in energije, maj 2014

Seminar - Okoljski menedžment v gospodarstvu - za ekonomski uspeh, april 2014 

Seminar - URE – prednostni izziv v energetskem zakonu, november 2013

Seminar - Sistem ravnanja z OEEO pred spremembami, oktober 2013

Seminar - Trendi v embalažni panogi, semptember 2013

Zeleni forum - Trajnostni razvoj je pot k zeleni Sloveniji, maj 2013

Simpozij - Kako do nujne prenove sistema ravnanja z odpadno embalažo?, marec 2013

Simpozij - Poti za učinkovito Uredbo o komunalnih odpadkih, december 2012

Simpozij - Termična obdelava odpadkov v Sloveniji - kako naprej?, november 2012

Simpozij - Odpadki za surovine - za večjo konkurenčnost gospodarstva, junij 2012

Simpozij - (Ne)varno ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji, 2010

Simpozij - Celovito ravnanje z odpadki – okoljsko ogledalo Slovenije, 2009

Simpozij - Promet kot grožnja okolju in kot gibalo razvoja, 2008

Simpozij - Okolju prijazna uporaba energije kot izziv nove energetske usmeritve EU, 2007

Simpozij - Vode – skrb, nadloga in izziv, 2006

Simpozij - (Ne)učinkovit sistem ravnanja z odpadki v lokalnih skupnostih ter evropski cilji predelave in reciklaže odpadkov, 2005

Simpozij - Trajnostni razvoj – od strategije do prakse, 2004