Delavnica Ločevanje komunalnih odpadkov

Delavnica Ločevanje komunalnih odpadkov

Ustrezno ravnanje z odpadki in ločeno zbiranje je osnova za ravnanje z odpadki kot surovinami. Pri ločevanju komunalnih odpadkov se pogosto soočamo z vprašanjem, v kateri zabojnik glede na material in stanje odložiti odpadek. Včasih pa preprosto zmanjka motivacije za ustrezno ločevanje. Ko se organizacija odloči za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, je pomembno, da to komunicira tudi med zaposlenimi, jih motivira k ločevanju in zmanjševanju nastajanja komunalnih odpadkov, ozavešča o problematičnih odpadkih in vzdržuje pozitivno klimo za zeleno držo zaposlenih.

Delavnica je namenjena vsem zaposlenim v organizaciji. Vključuje aktivno sodelovanje zaposlenih in končno analizo s predlogi izboljšav.

Vsebina:
• Splošna dejstva o komunalnih odpadkih in predstavitev hierarhije ravnanja z odpadki.
• Pomen ustreznega ločevanja komunalnih odpadkov.
• Predstavitev vrste in količine komunalnih odpadkov v organizaciji, stanja in ciljev organizacije na področju ravnanja z odpadki, obstoječih komunikacijskih sporočil.
• Praktični prikaz ločevanja komunalnih odpadkov s sodelovanjem udeležencev delavnice.
• Odprta vprašanja, opažanja, predlogi in pobude zaposlenih, ki lahko služijo za nadaljnji razvoj aktivnosti na področju ravnanja z odpadki v organizaciji.

Cilji:
• Zaposlene ozavestiti o pomenu zmanjševanja in ločevanja odpadkov.
• S praktičnimi prikazi zaposlene motivirati k ustreznemu ločevanju.
• Zaposlene aktivno vključiti k medsebojnemu spodbujanju za ločevanje komunalnih odpadkov.
• Vzdrževati motivacijo za ustrezno ločevanje komunalnih odpadkov in njihovo zmanjševanje.

Cena: Cena delavnice se določi na podlagi obsega izvedbe, vsebine, ki se pripravi glede na smernice ločevanja odpadkov v organizaciji. Cenovni okvir za izvedbo ene delavnice je 700 EUR – 1.300 EUR + ddv.

Delavnica se izvede na sedežu podjetja oziroma na lokaciji, ki jo izbere naročnik (je strošek naročnika).

Termin/-i za izvedbo se dogovorijo z naročnikom.

Delavnica traja 1 uro. Izvede se lahko v paketu več delavnic za različne skupine zaposlenih.

 Predstavitev v pdf obliki.