Srečanje pooblaščencev za varstvo okolja

Srečanje pooblaščencev za varstvo okolja

Vabimo vas, da se nam pridružite na brezplačnem srečanju pooblaščencev za varstvo okolja.

Kdaj: četrtek, 18. januar 2018, 10.-13. ura

Kje: upravna stavba podjetja Gorenje, d.d. (Partizanska 12, Velenje)

Nov zakon o varstvu okolja bo na novo opredelil status in kompetence pooblaščencev za varstvo okolja v podjetjih. Med drugim tudi, kako bodo udeleženi v stečajnih postopkih in kakšna bo njihova odgovornost. Sedanji položaj pooblaščencev v podjetjih se razlikuje od panoge do panoge, izmenjava praks pa je zelo dobrodošla, saj zakonodaja zahteva usklajeno strokovno delo več sektorjev v podjetjih. V programu srečanja bo v ospredju razprava o tem, kako naj nova zakonodaja regulira odgovornosti in kompetence pooblaščencev za varstvo okolja v gospodarstvu.

V okviru srečanja bo potekala tudi delavnica, kjer bo v ospredju razprava o problematiki položaja pooblaščenca za varstvo okolja, njegovega dela, kompetenc, izobrazbenih zahtev, imena itd. V dogovoru z Ministrstvom za okolje in prostor bo razprava namenjena pripravi tez ali predlogov za novo opredelitev položaja pooblaščencev za varstvo okolja v načrtovani zakonodaji, ki jo pripravljajo na Ministrstvu.

V kratkem bo objavljen tudi program srečanja.

Udeležba na srečanju je brezplačna, potrebna je predhodna prijava, ki jo posredujte na info@zelenaslovenija.si. Pripišite ime podjetja, ime in priimek udeleženca, funkcijo v podjetju, tel. št. in e-naslov udeleženca. Prijave zbiramo do torka, 16. januarja 2018. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo.

Prosimo vas k sodelovanju v kratki anketi, ki jo med pooblaščenci za varstvo okolja izvajamo v dogovoru z generalno direktorico Direktorata za okolje mag. Tanjo Bolte in ki bo prispevala k pripravi nove normativne opredelitve statusa in vloge okoljskih pooblaščencev v zakonu o varstvu okolja. Anketo izpolnite na tej povezavi.

Vabljeni!

Ekipa Akademije Zelena SlovenijaKontakt:
Tanja Pangerl
Vodja projektov
03/ 42 66 716 ali 03/ 42 66 700
tanja.pangerl@fitmedia.si ali
info@zelenaslovenija.si