Za razmislek

  • Kako pristopiti k zeleni proračunski in davčni reformi, ki mora biti del nove razvojne paradigme države (zelena strukturna preobrazba gospodarstva)?
  • Kateri (ne)trajnosti okoljski davki in subvencije zahtevajo kritično analizo in spremembe?
  • S katerimi reformnimi ukrepi spodbuditi gospodarske družbe za zelene priložnosti na trgu in za zmanjšanje pritiska na okolje?
  • Katere gospodarske panoge, tudi upoštevaje Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih emisij v obdobju 2014 – 2020, bodo v središču zelene razvojne reforme? Kako v energetiki, pri izvajanju programa URE, v razvoju železniškega prometa, pri upravljanju snovnih tokov (reciklažna panoga) in pri naložbah v prednostne projekte v finančni perspektivi 2014 – 2020?
  • Kako zagotoviti, da bo zelena proračunska in davčna reforma prenesla davčna bremena z dela na porabo naravnih virov in kako pri tem upoštevati koncept trajnostnega razvoja gospodarstva (strategija za zeleno rast je vzajemna krepitev elementov okoljske in ekonomske politike)?
  • Katere kazalnike zelene rasti Slovenije bi morala upoštevati razvojna reforma?
  • Zakaj je lahko zelena davčna in proračunska reforma priložnost za razvojni preboj Slovenije?

Pošljite nam vprašanja na info@zelenaslovenija.si


Zeleni forum 2015

Programski svet

Seja programskega sveta

Program

Za razmislek

Okoljski davki, EU 28, 2012

Slovenija, zelena prestolnica EU