Program

1. Zeleni razvoj in zeleno gospodarstvo: Kje smo in kaj hočemo?

 • Zelena razvojna reforma – nova razvojna paradigma Slovenije (mag. Vanesa Čanji, Fit media – Zelena Slovenija)
 • Izhodišča zelene proračunske reforme (mag. Mateja Vraničar, Ministrstvo za finance RS)
 • Prehod na zeleno rast gospodarstva in okoljski cilji (mag. Tanja Bogataj, Ministrstvo za okolje in prostor RS)
 • Ali je reformirana skupna kmetijska politika bolj zelena? (mag. Tanja Strniša, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS)
 • (Ne)trajnostni okoljski davki in subvencije (Vida Ogorelec, Umanotera)

2. Kakšna bo zelena razvojna reforma Slovenije

 • Energija in zelena rast gospodarstva (Aleksander Mervar, Eles)
 • Program URE in izzivi v praksi (dr. Vlasta Krmelj, Energap)
 • Železniški promet – prednost v razvojni strategiji države (Dušan Mes, Slovenske železnice)
 • Položaj in razvojne priložnosti lesnopredelovalne industrije (Igor Milavec, Združenje lesne in pohištvene industrije GZS)
 • Trendi v razvoju in uporabi lesnih produktov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (dr. Bruno Dujič, CBD gradbeno in poslovno projektiranje)
 • Evropski projekt WINTHERWAX - priložnost za preboj lesne industrije (dr. Aleš Ugovšek, M-SORA d.d.)
 • Reciklažna panoga pred zatonom ali pred rastjo (Jure Fišer, predsednik Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov pri GZS)
 • Finančna perspektiva 2014 – 2020: naložbe v prednostne projekte in viri zanje (Marjana Dermelj, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko)
 • Vloga SID banke pri spodbujanju projektov trajnostnega razvoja (Roman Rojc, SID banka d.d.)
 • Zelena razvojna reforma takoj – kdo je prvi na potezi? (dr. Bogomir Kovač, Ekonomska fakulteta Ljubljana)

3. Predlogi Zelenega foruma Vladi RS
 


Zeleni forum 2015

Programski svet

Seja programskega sveta

Program

Za razmislek

Okoljski davki, EU 28, 2012

Slovenija, zelena prestolnica EU


Organizator

Fit media   Zelena Slovenija

Zelena Slovenija® Fit media d. o. o., Kidričeva 25, 3000 Celje | tel.: 03/ 42 66 700
e: info@zelenaslovenija.si | www.zelenaslovenija.si | www.fitmedia.si


Pokrovitelji

Ministrstvo za okolje in prostor RS
MOP si prizadeva za osveščanje na področju okolja in prostora

     GZS Sekcija zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov     ELES     

 

Sid Banka BTC-logo


Medijski sponzor

Delo


Sponzorja pogostitve

spar-logo-ozek-rob  Kmetijska_zadruga_Lasko